dzisiaj jest: 19 września 2014. imieniny: Konstancja, January
 
 
e-rejestracja
Informacja
 
11.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że zakończył rekrutację osób bezrobotnych na staż współfinansowany ze środków EFS i Funduszu Pracy. Od dnia 11.09.2014r. nie będą przyjmowane wnioski o organizację stażu.   ...więcej
Stawki, kwoty, wskaźniki
 
09.09.2014 W dziale Stawki, kwoty, wskaźniki zamieszczono kwoty zasiłków, stypendiów, dodatków, świadczeń obowiązujące od dnia 01 września 2014r.  ...więcej
Informacja dla pracodawców realizujących staż!
 
05.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż pracodawcy, którzy nie wywiązują się z zawartych umów o staż, w szczególności z zapisów dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu nie będą mogli korzystać ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji PUP Przysucha w 2015 roku. Powyższe wynika z zasady, że środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji PUP należy wydatkować zgodnie z przeznaczeniem w sposób racjonalny i efektywny.  ...więcej
KFS - wysokość i przeznaczenie środków w 2014 r.
 
04.09.2014 W związku z otrzymaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze w 2014 roku zadań określonych w art. 69a ust. 2 i art. 69b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz.674, ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego informujemy, iż w 2014 roku limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi 20.000zł i przeznaczony zostaje na kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.  ...więcej
Ogłoszenie
 
04.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że posiada jeszcze wolne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej skierowanego do osób bezrobotnych do 25 roku finansowanego z Rezerwy Ministra w 2014 roku.  ...więcej
Ogłoszenie
 
04.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że posiada jeszcze wolne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu systemowego "Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  ...więcej
Ogłoszenie
 
04.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że posiada jeszcze wolne środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu systemowego "Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  ...więcej
Statystyka
 
02.09.2014 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc sierpień 2014 r. i stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu lipcu 2014 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Wniosek KFS
 
01.09.2014 W zakładce "Druki do pobrania" zamieszczono wniosek z załącznikami pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej. Informacje o KFS w zakładce Informator dla pracodawców > Krajowy Fundusz Szkoleniowy.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 151
Następne >>