dzisiaj jest: 31 października 2014. imieniny: Łukasza, Urbana, Augusta
 
 
e-rejestracja
Stopa bezrobocia
 
31.10.2014 W dziale Statystyka zamieszczono stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu wrześniu 2014 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Nabór KFS w 2015 r.
 
31.10.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zachęca pracodawców do zgłaszania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2015 roku w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  ...więcej
Informacja - rozpoczęcie działalności gospodarczej
 
30.10.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż z dniem 30.10.2014r. kończy rekrutację osób bezrobotnych na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej współfinansowane ze środków EFS. Od 30.10.2014r. nie będą przyjmowane wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  ...więcej
Korekta stopy bezrobocia
 
22.10.2014 GUS dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od grudnia 2013 r. do lipca 2014 r., wynikającej z ustalenia ostatecznej liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym na podstawie badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa według stanu na 31 grudnia 2013 r.  ...więcej
Statystyka
 
03.10.2014 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc wrzesień 2014 r. i stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu sierpniu 2014 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Nowe formy pomocy dla osób bezrobotnych
 
30.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz 674) powstały nowe formy aktywizacji osób bezrobotnych. Bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe i bony na zasiedlenie będą przysługiwały osobom bezrobotnym do 30 roku życia. O naborze wniosków urząd poinformuje stosownym komunikatem.  ...więcej
Informacja dla OPS i Wydziałów Świadczeń Rodzinnych
 
24.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w związku z funkcjonowaniem platformy informatycznej SEPI umożliwiającej dwukierunkową wymianę danych zgromadzonych w bazach Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej od dnia 01.10.2014r. wydawanie zaświadczeń odbywać się będzie wyłącznie droga elektroniczną. Urząd nie będzie wydawał osobom bezrobotnym zaświadczeń w formie papierowej. Głównym celem wdrożenie platformy SEPI było usprawnienie obsługi klientów poprzez odstąpienie od obowiązku przedkładania przez nich w ośrodkach pomocy społecznej zaświadczeń wystawionych przez urząd. Zaoszczędzi to osobom bezrobotnym, które głównie są klientami opieki społecznej, dodatkowych kosztów związanych z przejazdem, gdyż nie muszą zgłaszać się osobiście do PUP.  ...więcej
Informacja - staż
 
11.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że zakończył rekrutację osób bezrobotnych na staż współfinansowany ze środków EFS i Funduszu Pracy. Od dnia 11.09.2014r. nie będą przyjmowane wnioski o organizację stażu.   ...więcej
Stawki, kwoty, wskaźniki
 
09.09.2014 W dziale Stawki, kwoty, wskaźniki zamieszczono kwoty zasiłków, stypendiów, dodatków, świadczeń obowiązujące od dnia 01 września 2014r.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 158
Następne >>