dzisiaj jest: 1 grudnia 2015. imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz
 
e-rejestracja
 
 
e-rejestracja
Stopa bezrobocia
 
01.12.2015 W dziale Statystyka zamieszczono stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu październiku 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Statystyka
 
04.11.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc październik 2015 r. i stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu wrześniu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Wykaz porad grupowych
 
04.11.2015 W dziale Informacje dla bezrobotnych, Poradnictwo zawodowe zamieszczono wykaz porad grupowych planowanych do zorganizowania w IV kwartale 2015r. Osoby zainteresowane udziałem w poradzie grupowej proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, do doradcy zawodowego, pokój nr 5.  ...więcej
Programy
 
22.10.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje iż w latach 2015-2016 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe realizuje projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przysuskim (I)”   ...więcej
Stawki, kwoty, wskażniki
 
05.10.2015 W dziale Stawki, kwoty, wskaźniki zamieszczono kwoty zasiłków, stypendiów, dodatków, świadczeń obowiązujące od dnia 01 września 2015r.  ...więcej
Statystyka
 
05.10.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc wrzesień 2015 r. wraz z załącznikami "Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy" w III kwartale 2015 r. i stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu sierpniu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
 
09.09.2015 Od dnia 27 maja 2014 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy obowiązuje nowy sposób pracy z osobami bezrobotnymi, polegający na profilowaniu pomocy dla każdej osoby bezrobotnej. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą ulotką informacyjną na temat profilowania pomocy, opracowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  ...więcej
 
e-rejestracja
Pokazano 1 - 10 z 197
Następne >>