dzisiaj jest: 27 stycznia 2015. imieniny: Angela, Jan, Przybysław
 
 
e-rejestracja
Staż ze środków EFS
 
20.01.2015 W odpowiedzi na duże zainteresowanie ze strony bezrobotnych i pracodawców, stażami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 roku, informujemy że obecnie trwają jeszcze prace nad końcowym wdrożeniem programów operacyjnych przewidzianych do realizacji na lata 2014-2020.  ...więcej
Stawki, kwoty, wskaźniki
 
19.01.2015 W dziale Stawki, kwoty, wskaźniki zamieszczono kwoty zasiłków, stypendiów, dodatków, świadczeń obowiązujące od dnia 01 stycznia 2015r.  ...więcej
Wykaz porad grupowych
 
16.01.2015 W dziale Informacje dla bezrobotnych, Poradnictwo zawodowe zamieszczono wykaz porad grupowych planowanych do zorganizowania w I kwartale 2015r. Osoby zainteresowane udziałem w poradzie grupowej proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, do doradcy zawodowego, pokój nr 5.  ...więcej
PIT za 2014 r.
 
15.01.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że od dnia 19 stycznia 2015 r. osoby pobierające świadczenia dla osób bezrobotnych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r. mogą zgłaszać się do pokoju nr 4 tut. Urzędu po rozliczenie z dochodu PIT-11 za 2014 r.
Statystyka
 
07.01.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc grudzień 2014 r. wraz z załącznikami "Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy" w IV kwartale 2014 r. i "Bezrobocie według gmin" na koniec roku oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu listopadzie 2014 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Minimalne wynagrodzenie w 2015 r.
 
07.01.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1220) od dnia 01.01.2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 1.750,00 zł  ...więcej
Informacja dla pracodawców
 
30.12.2014 Departament Rynku Pracy MPiPS opracował nowy informator dla pracodawców pt.: "Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy i/lub finansowana z Funduszu Pracy - informator 2014 r." oraz siedem broszur tematycznych dostępnych w wersji elektronicznej na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.  ...więcej
Informacja
 
09.12.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w dniach 30-31 grudnia 2014 r. nie będą rejestrowane osoby bezrobotne. Bieżąca obsługa będzie prowadzona bez zmian.
Spotkanie z pracodawcą
 
08.12.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zaprasza na spotkanie z pracodawcą, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014r. o godz. 9:00, w pokoju nr 4 tutejszego urzędu. Spotkanie dotyczy naboru pracowników w następujących zawodach:  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 165
Następne >>