dzisiaj jest: 1 września 2015. imieniny: Bronisława, Bronisz, Idzi
 
 
e-rejestracja
Informacja
 
10.08.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pacy w Przysusze w terminie 11-14 sierpnia 2015 r. interesanci będą obsługiwani w godzinach 7:30-13:30.   ...więcej
Statystyka
 
04.08.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc lipiec 2015 r. i stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu czerwcu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Statystyka
 
02.07.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc czerwiec 2015 r. wraz z załącznikami "Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy" w II kwartale 2015 r. i "Bezrobocie według gmin" na koniec półrocza oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu maju 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Zatrudnienie cudzoziemców
 
02.07.2015 W związku z wejściem w życie aktów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 543) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę wprowadzone zostały nowe wzory oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.  ...więcej
Wykaz porad grupowych
 
18.06.2015 W dziale Informacje dla bezrobotnych, Poradnictwo zawodowe zamieszczono wykaz porad grupowych planowanych do zorganizowania w III kwartale 2015r. Osoby zainteresowane udziałem w poradzie grupowej proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, do doradcy zawodowego, pokój nr 5.  ...więcej
Zasiłek dla bezrobotnych
 
02.06.2015 Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Funduszy informujmy, że zasiłki dla osób bezrobotnych w roku 2015 nie będą podlegały waloryzacji i pozostaną na dotychczasowym poziomie określonym w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (M.P. z 2014 r., poz. 367). W związku z powyższym w br. roku nie będzie również zmiany wysokości świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ustalanych na podstawie wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych.   ...więcej
Statystyka
 
02.06.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc maj 2015 r. oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu kwietniu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Statystyka
 
05.05.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc kwiecień 2015 r. oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu marcu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Gwarancje dla młodzieży
 
24.04.2015 Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży", która grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 186
Następne >>