dzisiaj jest: 5 marca 2015. imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia
 
 
e-rejestracja
Usługi elektroniczne
 
03.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że uruchomił na platformie praca.gov.pl możliwość elektronicznego składania następujących dokumentów:
 • Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej (PSZ-WPSB)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (PSZ-WWZ)
 • Złożenie ww. dokumentów wymaga podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  ...więcej
  Stopa bezrobocia
   
  03.03.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc luty 2015 r. oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu styczniu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
  Informacja
   
  21.02.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2013.1291 oraz Dz.U.2015.150) urzędy pracy mogą dofinansować przedsiębiorcy cześć kosztów szkoleń pracowników objętych wyżej wymienionymi rozwiązaniami.  ...więcej
  Refundacja kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy
   
  20.02.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż przyjmuje Wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy.  ...więcej
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2015 r.
   
  11.02.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż od dnia 11.02.2015r. rozpoczyna nabór Wniosków w sprawie przyznawania bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy  ...więcej
  Statystyka
   
  04.02.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc styczeń 2015 r. oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu grudniu 2014 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
  Staż ze środków EFS
   
  20.01.2015 W odpowiedzi na duże zainteresowanie ze strony bezrobotnych i pracodawców, stażami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 roku, informujemy że obecnie trwają jeszcze prace nad końcowym wdrożeniem programów operacyjnych przewidzianych do realizacji na lata 2014-2020.  ...więcej
  Stawki, kwoty, wskaźniki
   
  19.01.2015 W dziale Stawki, kwoty, wskaźniki zamieszczono kwoty zasiłków, stypendiów, dodatków, świadczeń obowiązujące od dnia 01 stycznia 2015r.  ...więcej
  Wykaz porad grupowych
   
  16.01.2015 W dziale Informacje dla bezrobotnych, Poradnictwo zawodowe zamieszczono wykaz porad grupowych planowanych do zorganizowania w I kwartale 2015r. Osoby zainteresowane udziałem w poradzie grupowej proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, do doradcy zawodowego, pokój nr 5.  ...więcej
  Pokazano 1 - 10 z 171
  Następne >>