dzisiaj jest: 27 maja 2015. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
 
 
e-rejestracja
Statystyka
 
05.05.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc kwiecień 2015 r. oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu marcu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Gwarancje dla młodzieży
 
24.04.2015 Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży", która grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE.  ...więcej
Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy
 
16.04.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w 2015 roku realizuje projekt w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim”  ...więcej
Zgłoszenie oferty stażu lub praktyki do CBOP
 
15.04.2015 W ramach portalu www.praca.gov.pl uruchomiona została nowa usługa adresowana dla pracodawców „Zgłoszenie oferty stażu lub praktyki do CBOP", która nie jest świadczona bezpośrednio przez urząd pracy. Poprzez ww. formularz pracodawcy mają możliwość zgłaszania ofert staży lub praktyk zawodowych, które po zweryfikowaniu przez pracowników Centrum Informacyjnego PSZ „Zielona Linia", będą publikowane w Centralnej Bazie Ofert Pracy.  ...więcej
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu
 
10.04.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim” realizowanego w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.  ...więcej
Statystyka
 
03.04.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc marzec 2015 r. oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu lutym 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Wykaz porad grupowych
 
30.03.2015 W dziale Informacje dla bezrobotnych, Poradnictwo zawodowe zamieszczono wykaz porad grupowych planowanych do zorganizowania w II kwartale 2015r. Osoby zainteresowane udziałem w poradzie grupowej proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, do doradcy zawodowego, pokój nr 5.  ...więcej
Nabór wniosków o przyznanie środków KFS w 2015 r.
 
16.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy po 45 roku życia.  ...więcej
Informacja o wysokości i przeznaczeniu środków KFS w 2015r.
 
16.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż otrzymaliśmy informację o limicie środków KFS na 2015 r. PUP Przysucha w 2015 roku dysponuje kwotą 110.000zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców po 45 roku życia ze środków KFS.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 180
Następne >>