dzisiaj jest: 14 lutego 2016. imieniny: Walenty, Liliana, Zenon - Walentynki
 
e-rejestracja
 
e-rejestracja
 
Informacja
 
10.02.2016 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w 2016/2017 roku realizuje projekt w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą: "Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim II"   ...więcej
Informacja
 
10.02.2016 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż rozpoczyna rekrutację uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim (II)” realizowanego w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe   ...więcej
Informacja
 
04.02.2016 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż rozpoczyna rekrutację uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie przysuskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  ...więcej
Refundacja części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30-go roku życia
 
03.02.2016 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze uprzejmie informuje, że uruchamia nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.  ...więcej
Statystyka
 
02.02.2016 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc styczeń 2016 r. oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu grudniu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Stawki, kwoty, wskażniki
 
29.01.2016 W dziale Stawki, kwoty, wskaźniki zamieszczono kwoty zasiłków, stypendiów, dodatków, świadczeń obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016r.  ...więcej
PIT-11 za 2015 r.
 
12.01.2016 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że od dnia 1 lutego 2016 r. osoby pobierające świadczenia dla osób bezrobotnych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. mogą zgłaszać się do pokoju nr 4 tut. Urzędu po rozliczenie z dochodu PIT-11 za 2015 r.
 
e-rejestracja
Pokazano 1 - 10 z 209
Następne >>