dzisiaj jest: 31 marca 2015. imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon
 
 
e-rejestracja
Stopa bezrobocia
 
30.03.2015 W dziale Statystyka zamieszczono stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu lutym 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Wykaz porad grupowych
 
30.03.2015 W dziale Informacje dla bezrobotnych, Poradnictwo zawodowe zamieszczono wykaz porad grupowych planowanych do zorganizowania w II kwartale 2015r. Osoby zainteresowane udziałem w poradzie grupowej proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, do doradcy zawodowego, pokój nr 5.  ...więcej
Nabór wniosków o przyznanie środków KFS w 2015 r.
 
16.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy po 45 roku życia.  ...więcej
Informacja o wysokości i przeznaczeniu środków KFS w 2015r.
 
16.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż otrzymaliśmy informację o limicie środków KFS na 2015 r. PUP Przysucha w 2015 roku dysponuje kwotą 110.000zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców po 45 roku życia ze środków KFS.  ...więcej
Informacja - staż
 
10.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że od dnia 11.03.2015r. do odwołania, nie będą przyjmowane wnioski o organizację stażu. Wnioski które wpłyną po 10.03.2015 roku zostaną zwrócone pracodawcy bez rozpatrzenia.   ...więcej
Usługi elektroniczne
 
03.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że uruchomił na platformie praca.gov.pl możliwość elektronicznego składania następujących dokumentów:
 • Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej (PSZ-WPSB)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (PSZ-WWZ)
 • Złożenie ww. dokumentów wymaga podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  ...więcej
  Statystyka
   
  03.03.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc luty 2015 r. oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu styczniu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
  Informacja
   
  21.02.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2013.1291 oraz Dz.U.2015.150) urzędy pracy mogą dofinansować przedsiębiorcy cześć kosztów szkoleń pracowników objętych wyżej wymienionymi rozwiązaniami.  ...więcej
  Refundacja kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy
   
  20.02.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż przyjmuje Wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy.  ...więcej
  Pokazano 1 - 10 z 175
  Następne >>