dzisiaj jest: 31 lipca 2014. imieniny: Helena, Ignacy, Lubomir
 
 
e-rejestracja
Statystyka
 
25.07.2014 W dziale Statystyka zamieszczono stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu czerwcu 2014 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Nabór KFS
 
21.07.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zachęca pracodawców do zgłaszania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców finansowanych ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  ...więcej
Statystyka
 
04.07.2014 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc czerwiec 2014 r. wraz z załącznikiem "Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy" w II kwartale 2014r. i stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu maju 2014 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Giełda Pracy
 
25.06.2014 W dniu 02.07.2014 roku o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, pokój nr 4 odbędzie się Giełda Pracy na stanowisko Doradca Ds. Kredytów z Funkcją Kasjera. Zatrudnienie przez: Katarzyna Dąbrowska FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Miejsce pracy: Przysucha, Oferta otwarta w ramach środków własnych. Kontakt wyłącznie za pośrednictwem urzędu pracy. Zainteresowanych uczestnictwem w Giełdzie Pracy prosimy o kontakt z Pośrednikami Pracy – pokój nr 7 w dniu 02.07.2014 r.
E-urząd
 
16.06.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że na platformie praca.gov.pl uruchomił możliwość elektronicznego składania następujących dokumentów:
 • Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (PSZ-KRBU)
 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 • Pismo do urzędu (PSZ-PU)
 • Złożenie ww. dokumentów wymaga podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Zgłoszenie oferty pracy (PSZ-ZOPP)
 •   ...więcej
  Statystyka
   
  04.06.2014 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc maj 2014 r. i stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu kwietniu 2014 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
  Stawki, kwoty, wskaźniki
   
  03.06.2014 W dziale Stawki, kwoty, wskaźniki zamieszczono kwoty zasiłków, stypendiów, dodatków, świadczeń obowiązujące od dnia 01 czerwca 2014r.  ...więcej
  Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2014 r.
   
  27.05.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" w dniu 16 maja 2014 r. poz. 367 w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, od dnia 1 czerwca 2014 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznanego po dniu 31 grudnia 2009 r., wyniesie: - 831,10 zł – w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, - 652,60 zł – w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.   ...więcej
  Nowelizacja ustawy
   
  13.05.2014 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona 12 maja 2014 r. (Dziennik Ustaw RP poz. 598) i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  ...więcej
  Pokazano 1 - 10 z 140
  Następne >>