dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
 

MAPA SERWISU

Strona Główna

O Urzędzie

    • Informacje

    • Numery wewnętrzne

    • Adresy e-mail

Aktualności

Programy / Projekty

    • Archiwalne

Informacje dla bezrobotnych i poszukujących pracy

    • Rejestracja osoby bezrobotnej - wymagane dokumenty

    • Status bezrobotnego i poszukującego pracy

        • Przyznanie statusu bezrobotnego

        • Utrata statusu bezrobotnego

        • Przyznanie statusu poszukującego pracy

        • Utrata statusu poszukującego pracy

    • Zasiłek dla osób bezrobotnych

        •  Wysokość i okres pobierania zasiłków

    • Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy

        • Prawa bezrobotnych

        • Prawa poszukujących pracy

        • Obowiązki bezrobotnych

        • Obowiązki poszukujących pracy

    • Formy aktywizacji dla bezrobotnych i poszukujących pracy

        • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

        • Szkolenia

        • Dodatek aktywizacyjny

        • Bony. Nowe formy pomocy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

        • Staż

    • Poradnictwo zawodowe

        • Wykaz porad grupowych

            • 2015

            • 2014

        • Zasoby informacji zawodowych

    • Program Aktywizacja i Integracja

    • Usługi elektroniczne

        • Rejestracja przez internet

        • SEPI

Informator dla pracodawców i przedsiębiorców

    • Zgłoszenie oferty pracy

    • Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

    • Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

        • Pośrednictwo pracy krajowe

        • Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

        • Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

        • Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

        • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

        • Przygotowanie zawodowe dorosłych

        • Staże

        • Prace interwencyjne

        • Roboty publiczne

        • Prace społecznie użyteczne

        • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

        • Refundacja kosztów szkoleń pracowników

        • Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego

        • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

        • Zwolnienia grupowe

        • Refundacja części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30-go roku życia

    • Informacje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

        • Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

        • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

        • Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

    • Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców

Oferty pracy dla osób bezrobotnych

Statystyka

    • Statystyki archiwalne

        • 2015

        • 2014

        • 2013

        • 2012

        • 2011

        • 2010

        • Archiwum 2003-2009

    • Bezrobocie w gminach

        • 2015

        • 2014

        • 2013

        • 2012

        • 2011

        • 2010

    • Stopa bezrobocia

        • 2015

        • 2014

        • 2013

        • 2012

        • 2011

        • 2010

    • Opracowania zbiorcze

    • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Stawki, kwoty, wskaźniki

    • Archiwalne

        • Zasiłek dla bezrobotnych

        • Minimalne wynagrodzenie

Akty prawne

Druki do pobrania

*

> Usługi elektroniczne

*

> Biuletyn Informacji Publicznej

bip*

> Elektroniczna skrzynka podawcza

Kontakt - ESP*

> Gwarancje dla młodzieży

KP*

> Fundusze Europejskie

kp2014*

> EURES Polska

Eures*

> PFRON

*

Belka archiwum*

> Zielona Linia

*

>

PSZ*

WUP*

MPIPS*

Przysucha*

JP*

> EURES.EU

*

Galeria*