dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
 
Informacje dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie skończyły szkołę, do osób, które już pracowały lub pracują, jak i zainteresowanych zmianą pracy. Zawiera podstawowe informacje o różnych programach rynku pracy, będących ofertą urzędów pracy, mających na celu ułatwienie startu zawodowego, powrotu na rynek pracy a także rozwoju zawodowego.
Głównym celem Urzędu Pracy jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w znajdowaniu odpowiednich pracowników. Urząd pracy realizuje również zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.

Opisywane programy wynikają z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Jeżeli niektóre informacje wydadzą się Państwu niezrozumiałe, należy zwrócić się do urzędu pracy, który udzieli pełnej, wyczerpującej informacji o świadczonych usługach.


---------------------------
INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ
POBIERZ