dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
 
Statystyka
Poniżej zamieszczono miesięczne sprawozdania statystyczne z załącznikami dotyczące powiatu przysuskiego. Sprawozdanie o rynku pracy MPIPS-01 składa się z czterech działów dotyczących:

 Dział 1. Struktura i bilans bezrobotnych

  • Część 1.1 Struktura bezrobotnych
  • Część 1.2  Bilans bezrobotnych
  • Część 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
  • Część 1.4 Aktywna formy przeciwdziałania bezrobociu

Dział 2. Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem i bez prawa do zasiłku oraz Polacy z prawem do zasiłku transferowego.

  • Część 2.1 Poszukujący pracy
  • Część 2.2 Osoby które nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego, rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS, cudzoziemcy z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku oraz Polacy z prawem do zasiłku transferowego.

Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane formy aktywizacji

  • Część 3.1 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
  • Część 3.2 Osoby objęte indywidualnym planem działania
  • Część 3.3 Profile pomocy.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Miesięczne oraz kwartalne sprawozdania o rynku pracy - 2016 r. (pdf)

MPiPS-01 za miesiąc lipiec 2016 r.

Bezrobocie według gmin (stan w końcu I półrocza 2016 r.

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy (II kwartał 2016 r.)

MPiPS-01 za miesiąc czerwiec 2016 r.

MPiPS-01 za miesiąc maj 2016 r.

MPiPS-01 za miesiąc kwiecień 2016 r.

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy (I kwartał 2016 r.)

MPiPS-01 za miesiąc marzec 2016 r.

MPiPS-01 za miesiąc luty 2016 r.

MPiPS-01 za miesiąc styczeń 2016 r.